ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πρόγραμμα Σπουδών

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ


Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ          2 ώρες μαθήματος
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ          2,5 ώρες μαθήματος
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ          3 ώρες μαθήματος

 
ΛΥΚΕΙΟ


Α΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΑΛΓΕΒΡΑ          3 ώρες μαθήματος
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ      2 ώρες μαθήματος

 

Β΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΑΛΓΕΒΡΑ          2,5 ώρες μαθήματος
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ          1 ώρα μαθήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ   3 ώρες μαθήματος

 

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    6 ώρες μαθήματος